Lp.Nazwisko i imięTelefon@ZawódSpecjalizacjaJęzyki obceCV
1Bodek Magdalena606 234 644radca prawnylokalowe, spółdzielcze, gospodarcze, umowy w obrocie gospodarczym, cywilneangielski
2Chrulska Aleksandra518 244 522radca prawnymediacje cywilne i gospodarcze (sprawy o zapłatę, spory dotyczące interpretacji zapisów umowy, spory dotyczące niewywiązania się z warunków umowy jednej ze stron, nieetyczne działanie konkurencji); mediacje rodzinne (sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, kontakty); mediacje z zakresu prawa lotniczego (mediacje między podróżnymi a liniami lotniczymi, biurami podróży, sprzedawcami biletów, sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia, rekompensaty za opóźniony/odwołany lot, odmowę przyjęcia na pokład samolotu); mediacje z zakresu prawa hazardowego (nieetyczne działanie konkurencji, nieuczciwe praktyki rynkowe)
3Draganiak Marzena504 908 444radca prawnyprawo autorskie, w tym zagadnienia dotyczące naruszeń praw autorskich; prawo własności przemysłowej, w tym ochrona znaków towarowych; prawo prasowe; ochrona dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie; gospodarcze, w tym o zapłatę
4Falkiewicz Krzysztof500 206 166radca prawnycywilne, gospodarczeangielski
5Faruga Piotr Ryszard501 268 254inżynier mechanik

manager
gospodarcze (windykacja należności, sprawy o zapłatę); prawo spółek (dochodzenie roszczeń od członków zarządu, rozwiązywanie spółek); cywilne (sprawy o zapłatę, roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie); prawo pracy (mobbing, roszczenia wynikające ze stosunku pracy)rosyjski
6Jasiński Krzysztof22 615 8664

605 265 580
radca prawnygospodarcze; ubezpieczeniowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia kredytów kupieckich krajowych i eksportowych); faktoring należnościangielski

francuski
7Jezierski Cezary Leszek 29 742 5180

602 382 873
radca prawny gospodarcze, w tym: wykonanie umów handlowych; spory z zakresu usług rynku finansowego i produktów ubezpieczeniowych; sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu); umowy o roboty budowlane; rozliczenia występujących wspólników wszystkich spółek; sprawy o zasądzenie (windykacyjno - egzekucyjne); transakcje fuzji i przejęć; sprawy z zakresu spedycji i transportu drogowego oraz morskiego
8Kujawa Małgorzata660 518 539radca prawny gospodarcze; cywilne; pracownicze; rodzinne

angielski
9Kupczyk-Czerniawska Magdalena509 091 745 radca prawny gospodarcze, cywilne, pracy, umowy z zakresu IT i w obrocie gospodarczym, ochrona danych osobowych
10Kwiatkowska Monika

501 082 695radca prawnygospodarcze; cywilne (w tym sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, prawo umów); prawo autorskie; prawo prasowe; prawo pracy; kontrakty menadżerskie; umowy bankowe; prawo administracyjne, nieruchomości; ubezpieczenia.
11Lange Ewa 603 651 712 radca prawny

cywilne; gospodarcze; bankowe; własność intelektualna (sprawy z zakresu prawa autorskiego i IT)
12Maksjan-Wójcik Agata 503 002 777radca prawnycywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe (majątkowe i osobowe); prawo pracy; sprawy rodzinne
13Maleszyk Ewa 692 302 040 radca prawnygospodarcze (prawo handlowe, wykonywanie umów handlowych); ubezpieczenia gospodarcze; prawo autorskie; prawo pracy angielski
14Maliński Tomasz
606 243 839


radca prawnycywilne (majątkowe i niemajątkowe); gospodarcze (umowy handlowe, umowy o współpracę, umowy dystrybucyjne); spółki i sprawy korporacyjne; inwestycje zagraniczne, umowy joint-ventures i sprzedaż transgraniczna; transakcje fuzji i przejęć; finansowanie inwestycji; obrót i zarządzanie nieruchomościami; sprawy dot. realizacji inwestycji budowlanych; własność intelektualna (umowy licencyjne, prawo autorskie, własność przemysłowa); transfer technologii i dot. realizacji projektów IT; ochrona konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe; e-commerce; prawo reklamy; prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych; prawo pracy i kontrakty menadżerskie angielski
15Miszkin-Wojciechowska Małgorzata
603 988 918radca prawnycywilne; gospodarcze (umowy handlowe, cywilne i korporacyjne); polsko-niemieckie umowy gospodarcze; prawo pracy i kontrakty menadżerskie angielski

niemiecki
16Młotkowska Maria 504 159 195radca prawnycywilne; gospodarcze; sprawy administracyjne i dot. projektów infrastrukturalnych
17Murawski Krzysztof

609 151 786 radca prawnycywilne (podziały majątków, spadki); gospodarcze (umowy handlowe, spory korporacyjne, nieruchomości, inwestycje budowalne); prawo pracy; sprawy rodzinne (podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzicielska)
niemiecki

angielski
18Nowaczyk Piotr
605 324 502adwokatgospodarcze (kontrakty handlowe, sprzedaż trans-graniczna, umowy dystrybucyjne); sprawy budowlane i kontrakty FIDIC; bankowość; rynek kapitałowy; inwestycje zagraniczne; joint ventures i transakcje M&A; energia, ropa naftowa i gaz; nieuczciwa konkurencja; własność intelektualna (znaki towarowe; domeny internetowe; licencje i transfer technologii); prawo sportowe angielski

francuski

niemiecki

rosyjski
19Orłowska Irena
22 824 2546

691 876 515
radca prawnycywilne, w tym prawo rzeczowe (nieruchomości – obrót; zasiedzenie; podziały geodezyjne i prawne) i zobowiązania (umowy; gwarancja i rękojmia); zamówienia publiczne; prawo autorskie; rodzinne; spadkowe (testament; nabycie praw z ustawy; dział spadku; zachowek); prawo spadkowe zagraniczne; administracyjne i postępowanie administracyjneangielski
20Orłowski Krzysztof509 995 090 radca prawny cywilne, w tym zobowiązania i odszkodowawcze; prawo finansowe, w tym prawo bankowe
21Sieradzka Arletta 513 261 820radca prawny cywilne; rodzinne; prawo pracy
22Słowińska Karolina 516 105 446prawnikprawo pracy; cywilne; gospodarcze angielski
23Sobczyk Konrad 609 447 761politolog cywilne, w tym sprawy spadkowe i rodzinne; gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących firm rodzinnych, w tym umowy o współpracę i umowy handlowe oraz spółkowe, zwłaszcza sprawy związane rozliczeniami między wspólnikami lub wystąpieniem wspólnika ze spółki; prawo pracy, w tym kontrakty menadżerskie; prawo sportoweniemiecki
24Tarasiuk Anna 604 915 975 radca prawny ubezpieczenia gospodarcze; cywilne angielski
25Tomaszewski Bartosz 604 979 717 radca prawny własność intelektualna; nieuczciwa konkurencja; prawo reklamy; e-commerce; nieuczciwe praktyki rynkowe angielski
26Warda Piotr 668 530 520 radca prawnycywilne; obrót nieruchomościami; własność intelektualna; prawo pracy; prawo lotnicze angielski
27Wierzbowski Weronika501 794 764radca prawnysprawy spadkowe
28Wysok Violetta 22 402 3100 radca prawnybudowlane; obrót gospodarczy (umowy agencyjne, IT, serwisowe, o współpracy) angielski

francuski
29Żarczyński Adam
606 603 091radca prawnygospodarcze; handlowe; prawo pracy; budowlane (umowy o roboty budowlane); rzeczowe (podział nieruchomości, służebności gruntowe i przesyłowe); prawo energetyczne; odszkodowania (szkody w mieniu i na osobie); ubezpieczenia
30Życzkowska Anna 504 101 854radca prawnycywilne; gospodarcze; budowlane; prawo pracy angielski